Transakčná tlač

Zabezpečujeme veľkokapacitnú tlač faktúr, výpisov a marketingových zásielok. Samozrejmosťou je príprava zásielky na hromadný podaj na poštu. Náš plnoautomatizovaný systém garantuje presné a rýchle spracovania zákazky podľa požiadaviek klienta. Obálkovanie zásielky je strojové. Do obálky vieme vložiť dva personalizované a štyri nepersonalizované listy. Taktiež zabezpečujeme kompletizáciu listov a plastových kariet. Aj tento proces je plnoautomatizovaný, čím sa zabezpečí stopercentná presnosť párovania personalizovanej plastovej karty s adresným sprievodným listom.  Na nosný, personalizovaný list vieme umiestniť až štyri personalizované plastové karty.