Dodávatelia verejných služieb

  • Vernostné karty
  • Identifikačné karty
  • Bezpečnostné pásky a plomby
  • Tlač a personalizácia obchodných tlačovín a ich distribúcia
  • Direct mailové služby – výroba, personalizácia, obálkovanie a distribúcia
  • Elektronický manažment dokumentov