Certifikáty a povolenia

Naša materská spoločnosť ANY Security Printing Company PLC Group je držiteľom nasledovných certifikátov a povolení:

  • Autorizovaný dodávateľ pre NATO (na úrovni NATO tajné)
  • ISO 9001 – Certifikát systému manažérstva kvality
  • ISO 14001 – Certifikát systému environmentálneho manažérstva
  • ISO 27001 – Certifikát informačnej bezpečnosti
  • Licencia pre EMV MasterCard a VISA – výrobu a personalizácia platobných kariet
  • CWA 14641 – Certifikát ceninovej tlačiarne s najvyšším stupňom bezpečnosti
  • MASTERCARD CQM – Certifikát
  • Certifikát spoločnosti VISA