Hromadná doprava

  • Výroba, inicializácia a personalizácia čipových kariet
  • Tlač a personalizácia jednorazových cestovných lístkov
  • Tlač a personalizácia termokotúčov