Finančné inštitúcie

  • Kontaktné a bezkontaktné bankové karty
  • Tlač a personalizácia obchodných tlačovín a ich distribúcia
  • Direct mailové služby – výroba, personalizácia, obálkovanie a distribúcia
  • Elektronický manažment dokumentov
  • NFC a TSM služby